Om Life Telling

”Varje människa har någonting att berätta”


Life Telling
dokumenterar livsberättelser.

Många har nog någon gång tänkt tanken att man skulle vilja ta tillvara en  kär persons berättelse om livet, eller sin egen, men det blir sällan av. Livet går aldrig att förutse, och därför borde man ta som vana att dokumentera livsberättelser, inte bara de äldres,  innan det är försent…

Att se till att en livsberättelse blir bevarad, är att ge en gåva till anhöriga och nästkommande generationer. Ett livsdokument – ett kulturarv. Det spelar ingen roll hur livsberättelserna förmedlas, eller dokumenteras. Det viktiga är att de blir berättade.

Själv valde jag att för några år sedan att producera en enkel bok om min mors liv, som jag gav till familje- och släktmedlemmar. Mamma hade då varit död i många år men jag hade tidigare, lite då och då, bandat olika samtal med henne, utan tanke på att det skulle sammanställas till någonting särskilt. Med utgångspunkt från de samtalen kunde jag senare, i efterhand, skriva boken om hennes liv. För mig är det fantastiskt att fortfarande kunna höra hennes röst – hennes speciella sätt att prata. Förr noterade jag aldrig den karaktäristiska norska brytning hon hade. Nu är den väldigt uppenbar – och jag blir varm inombords när jag hör den. Tyvärr kunde jag inte skriva boken om min far. Han dog plötsligt, femtiofyra år gammal. Jag hade nyss fyllt tjugoett och hade inte en tanke på att spela in honom  eller ta tillvara någonting…

Idén att starta Life Telling fick jag efter många år som först beteendevetare, sedan fotograf och frilansjournalist. Mitt huvudområde var feature; att i reportage och dokumentärer skildra människors liv och leverne.  Jag har alltid varit nyfiken på människor och hur de hanterar sina liv, så med tiden blev det en naturlig följd för mig att fortsätta samtala, och ta tillvara livsberättelser i olika former.

                                                                                                                                                                                                 

  Sonja Östergren – grundare av Life Telling