Minnesbilder & produkter att beställa

DVD-omslagMånga äldre känner sig ensamma och isolerade om det inte längre finns några kvar i deras närhet att dela sina minnen med – men vi har alla kollektiva minnen, som det är lätt att börja samtala kring.

Genom att använda sig av minnesbilder och ta del av personliga berättelser minskar den känslan, och gör det lättare att själv dela med sig av sin livsberättelse.

Här kan du beställa minnesbilder och filmer om minnet och demenssjukdom. Läs mer under respektive flik i denna meny.