Kurser, workshops och föreläsningar

LifeTell_muntligt 1Jag ordnar skrivarkurser i ”Dokumentera din livsberättelse”. Under handledning får deltagarna hjälp med att komma igång med sitt skrivande. Det finns inga krav på skönlitterär prestation. Grammatik och ordförråd är underordnat – det viktiga är att berättelsen blir dokumenterad.

För att få igång berättandet kan man använda sig av olika saker som triggar minnet, till exempel fotografier. Genom att använda bilder som väcker minnen, ökar hågkomsterna. Fotografierna stimulerar hjärnan och inbjuder till samtal med de andra i gruppen.

Om man får möjligheten att prata om sina minnen och erfarenheter,  skapas samhörighet mellan människor – som ofta sträcker sig över geografiska-, kulturella-, ekonomiska och könsrelaterade gränser. I det personliga finns det alltid något universellt.

Jag anordnar även workshops och föreläsningar, där  texter och fysiska övningar också används som metod.

 

Kontakta mig för upplägg och prisuppgift.