Kurser

LifeTell_muntligt 1Jag har hållit många olika typer av kurser i  livsberättande. De vanligaste är skrivarkurser, där deltagarna får hjälp med att komma igång. Det finns inga krav på skönlitterär prestation. Grammatik och teknik är underordnat. Man får själv välja om man vill använda sin mobil, dator eller papper och penna. Det viktiga är att berättelsen blir dokumenterad.

För att få igång skrivandet kan man använda sig av olika saker som triggar minnet, till exempel fotografier. Genom att använda bilder som väcker minnen, ökar hågkomsterna. Fotografierna stimulerar hjärnan och inbjuder till samtal med de andra i gruppen.

Om man får möjligheten att prata om sina minnen och erfarenheter,  skapas samhörighet mellan människor – som ofta sträcker sig över geografiska-, kulturella-, ekonomiska- och könsrelaterade gränser. I det personliga finns det alltid något universellt.