Film

En personlig film om en kär person kan innehålla så mycket. Förutom själva pratet, rösten, och den personliga miljön, visualiseras även personens utstrålning och sätt att röra sig. Tillsammans med utvalda saker och ting från personens livssfär, får man lätt en helhetsbild av den intervjuades liv. Genom att få dela med sig av sitt liv skapas även en känsla av meningsfullhet och sammanhang för den vars liv skildras.

En personlig film kan naturligtvis se ut på olika sätt. Så här blev filmen om mig själv, lite humoristiskt gjord.