Film

En personlig film om en kär person kan innehålla så mycket. Förutom själva pratet, rösten, och den personliga miljön, visualiseras även personens utstrålning och sätt att röra sig. Man kan få en bra bild av den intervjuades liv. För den som blir filmad kan även en känsla av meningsfullhet och sammanhang skapas. Det går utmärkt att  filma med sin mobil.

En personlig film kan naturligtvis se ut på olika sätt. Så här blev filmen om mig själv, lite humoristiskt gjord.