Livsberättelser

 

skrivmaskinIntresset för att berätta om sitt liv har  ökat. Många vill dela med sig av sina minnen och erfarenheter till sina närmaste, till barn och barnbarn. Orsakerna till det kan vara många, inte minst att man själv också får möjligheten till överblick och reflektion – att se mönster och sammanhang. Det berikar.

Överläkaren och psykoanalytikern Clarence Crafoord menar  att människan ”är en berättelse”; hon refererar ständigt till sina minnen och erfarenheter – där identiteten ligger djupt förankrad. Mänskliga möten innehåller alltid berättelser!

”Att kunna ta del av andras, och varandras, liv blir intressant för allt fler”, säger även Thomas Johansson, professor i socialpsykologi vid Göteborgs universitet. Det vittnar alla dokumentärfilmer, sociala medier, tidningsreportage, psykologisk rådgivning och coachning i olika medier om. Det finns ett enormt intresse för hur människor hanterar sina liv, menar han.

Life Telling dokumenterar livsberättelser i form av ljudupptagning, bok eller film –  Varje  dokumentation kan fås i en enklare, eller mer avancerad form. Läs om de olika formaten under menyn ”Livsberättelser”. Kontakta mig för prisuppgifter, information eller beställning genom att klicka här.

Life Telling håller också kurser i hur man kan göra för att själv komma igång med att skriva sitt liv.