Berätta – jag hjälper dig

 

I början av 1900-talet förändrades Sverige radikalt, från bondesamhälle till industristat. Människorna flyttade från landet till städerna. Bönderna blev färre och antalet arbetare blev fler. Kvinnorna hade mindre att säga till om i samhället än männen. Barn hade inga rättigheter alls.

skolbänkar

Människor engagerade sig i politiken och ville få rätt att rösta i valen. År 1907 fick alla män över 24 år rösträtt. År 1919 fick kvinnorna det. Folkrörelserna växte och samhället demokratiserades. Men det nya livet blev tufft. Städerna var för fattiga, lägenheterna trånga, ohälsosamma och omoderna. Torrdass på gårdarna, ingen centralvärme i husen och inga lekytor för barnen. Emigration, börskrasch.

Under femtiotalet blev det bättre. Överallt byggdes nya bostäder med luftiga badrum och kök. Överallt satsades det. Flera sociala reformer genomfördes, till exempel allmän sjukförsäkring, och tre veckors semester. Man insåg  att man måste hämta arbetskraft från andra länder. Många kom då från Finland, Italien och Jugoslavien. Det fanns en stor framtidstro.

De flesta av oss har nog lärt oss en del i skolan, men få vet hur enskilda människors liv verkligen var. Därför är det viktigt att du som har kunskaperna berättar. Ingen kan som du beskriva det livet. Ingen kan lika trovärdigt som du förmedla din, eller någon anhörigs, livsberättelse.